Stárnutí není nemoc

Geriatrický program – zdravotní program pro Vaše starší psy a kočky

Stárnutí je přirozený proces každého živého organismu, který spočívá v postupných, nevratných, multisystémových změnách organismu, kdy se postupně narušují doposud fyziologické mechanismy. Tyto změny se vyznačují vysokou individuální variabilitou. Jsou výrazně snížené regenerační schopnosti, dochází k atrofii(zmenšování), tukové degeneraci, fibrotizaci (vazivovatění), snižuje se počet aktivních buněk a snižuje se i jejich aktivita, mění se funkce jednotlivých orgánů. Většinou se objevují i konkrétní chorobné stavy spojené se stářím a které by měly být veterinárním lékařem ve spolupráci s majitelem zvířete léčeny, nebo alespoň s nimi manipulováno tak, aby se zvířeti zajistila uspokojivá kvalita zbytku života a prodloužil se jeho věk.

Stáří a jeho projevy by tudíž neměly být považovány za fatálně přitěžující okolnost, či rovnou důvod k eutanázii.

Příznaky stárnutí obecně pozorujeme u psa mezi 6.-10.rokem života, u koček pak mezi 8.-12. Délka života se pohybuje u psa od 8 do 15 let, s průměrem kolem 12 let. Kočky se v průměru dožívají 14 let. Díky rozvoji veterinární medicíny ( diagnostika, léčebné postupy) , osvětě a v neposlední řadě finančním možnostem majitelů se za posledních 10 let průměrný věk psa v České republice prodloužil o 2 – 4 roky. U psů hraje velkou roli plemenná příslušnost a s tím spojená váhová kategorie , kdy staticky nejdéle žijí psi vážící 8-22 kg. Nejkratšího věku se dožívá německá doga ( 7-8 let), boxer ( 8-9 let) , nejdelšího naopak jezevčík, střední špic ( 15-17 let) . U koček víc než plemenná příslušnost hraje roli poskytovaná péče a životní podmínky ( volně či polodivoce žijící x doma , obezita ) .

Plemena Hmotnost v dospělosti Průměrný věk
Trpasličí 1-5 10
Malá 5,1-12 12
Střední 12,1-25 13
Velká 25,1- 43 11
Obří 43,1 a více 8

Obecnými příznaky stárnutí jsou změny v chování ( spavost, menší aktivita, pomalejší pohyb, vyhledávání tepla a klidu ), šedivění, vyhasínání smyslů ( horší sluch, zrak ) , kašel, nemoci periodontu ( zubní kámen, záněty dásní, zbytnění dásní, novotvary ) a obezita. Až 95% psů ve stáří 7-8 let trpí nějakou nemocí dutiny ústní . Obézních je 30-50% stárnoucích psů a koček, což lze přičíst snižujícímu se objemu svalové hmoty v důsledku nižší energetické potřeby, nižší fyzické zátěži a překrmování ,či krmení nevhodnou stravou.

Vybrané klinické příznaky stárnutí u jednotlivých orgánových systémů:

 1. Kůže – ztráta lesku, šedivění, řídnutí, zvýraznění otlaků, zesílení kůže a snížení její elasticity, zvětšení mazových žláz
 2. Oči a víčka – zákal čočky, degenerace sítnice, úbytek světločivných buněk, papilomatoza víček (nezhoubný novotvar), změna složení či úbytek slz a z toho plynoucí častější záněty spojivek ( suchý zánět rohovky a spojivek), hromadění pigmentu
 3. Cirkulační a dýchací aparát – chronický zánět průdušek, fibrotizace plic (vazivovatění) a menší dýchací kapacita , vyšší produkce hlenu v dých. cestách a vyšší riziko infekce, sklerotizace cév (kornatění) , srdeční vady ( degenerativní onemocnění chlopní , zvětšení srdečních komor, zbytnění srdečního svalu)
 4. Zažívací trakt – onemocnění periodontu (malá plemena), snížená produkce slin, trávicích šťáv, nižší vstřebávání živin a jejich horší využívání.
 5. Játra – ukládání tuku, fibrotizace na úkor hepatocytů ( funkční jaterní buňky) , malá produkce žluči.
 6. Ledviny – zmenšení ledvin, snižující se podíl funkční tkáně a změna funkce, nižší filtrace krevní plazmy, fibrotizace, inkontinence moči (neschopnost udržet)
 7. Pohlavní aparát – nezhoubné zvětšení prostaty u samců, cysty na vaječnících a záněty dělohy u samic, slabé příznaky říje až její vymizení
 8. Pohybový aparát – úbytek svalů, fibrotizace, ochabování svalů, křehčí kosti, zmenšení objemu chrupavčité tkáně, degenerace chrupavčité tkáně a tím i kloubů, degenerace meziobratlových plotének, nižší produkce nitrokloubní tekutiny
 9. Nervový systém – viz. barevný leták
 10. Žlázy s vnitřní sekrecí – snížená produkce hormonů štítné žlázy, pohlavních hormonů, cukrovka, nadprodukce hormonů nadledvinek, u koček pak hypertyreoza zvýšená činnost štítné žlázy)
 11. Nádorová onemocnění – nádory mléčné žlázy u fen ( vč. případných metastáz v dutině hrudní, na játrech), nádorová onemocnění krve, kostní dřeně ( leukémie), kožní novotvary,….

Do geriatrického programu se zařazují pacienti dle věku v korelaci s hmotností. Na základě zdravotního stavu a samozřejmě možnostech a přání majitele zvířete se volí konkrétní typ programu.

Za starého se považuje pes:

do 10 kg od 9 let
10-25 kg od 8 let
25-45 kg od 7 let
nad 45 kg od 6 let

Kočky se do geriatrického programu zařazují obvykle ve stáří 8-10 let.

Obecně platí, že čím dříve a rychleji se odhalí konkrétní zdravotní problém, tím snáze se může prodloužit život zvířete včasnou léčbou a ostatními zdravotními opatřeními.

Preventivní program uplatňovaný na našem pracovišti:

 1. Konzultace aktuálního zdrav. stavu s majitelem, akutní či chron,. problémy . Zhodnocení průběhu pohlavního cyklu zvířete, zvážení pacienta.
 2. Důkladné klinické vyšetření, důraz je kladen zejména na kardiorespirační aparát, pohybový aparát a přítomnost příp. útvarů na těle či v mléčných žlázách.Tyto se dají vyšetřit jemnou tenkojehelnou biopsií a podle výsledku doporučit další postup.
 3. Kompletní biochemické( stav ledvin, jater, minerální rovnáha, úroveň celkového metabolismu) a hematologické( bílá a červená krevní řada, parametry zánětu) vyšetření krve.
 4. EKG vyš. srdce( včasná detekce abnormalit, zejména arytmií)
 5. RTG vyš. hrudníku( vel. a tvar srdce, stav plic a průdušek, přít. mas, náplň velkých cév)

Tento preventivní program nezabere mnoho času(cca 30 min.) není pro zvíře nijak zvlášť stresující a pomáhá udržovat zdraví. Cena tohoto „bloku“ je stanovena se značnou slevou oproti součtu dílčích vyšetření! Možné je samozřejmě vybrat pouze urč. části programu( u koček).
Kromě vyšetřovacích postupů zahrnuje geriatrický program i přímé preventivní zákroky, jako je někdy mylně opomíjená každoroční revakcinace a to nejen proti vzteklině ! , podání antihelmetik (odčervení), řešení zevních parazitů, úprava drápů, vyčištění zvukovodu. Je vhodné posoudit i případné dosavadní podávání léků s ohledem na věk a aktuální zdravotní stav jedince. Není na škodu rovněž posoudit krmný režim zvířete a příp. podávání některých doplňků stravy.

Geriatrický program by se měl provádět v alespoň jednoročních intervalech a ideální je střídat ho s očkováním po půl roce.

Samozřejmostí u starších pacientů je důkladné klinické a laboratorní vyšetření před chirurgickým či jiným zákrokem vyžadujícím sedaci nebo narkózu pacienta. Velmi vhodné je předoper. EKG.

Cílem tohoto programu, jak už bylo řečeno je včas odhalovat a řešit zdravotní problémy spojené se stářím, prodlužovat život, znát zdravotní stav u staršího jedince a v případě nějakého akutního zdravotního problému se dle něj zachovat a vyvarovat se zbytečných komplikacích!