Retence vajec u želvy

Na snímku jsou patrná dvě zadržená a nesnesená vejce(šipky) u želvy suchozemské. Častý metabolický problém, který je nutno řešit.