Perineální uretrostomie u kocoura

Smyslem zákroku je vytvořit funkční vývod močové trubice a vymodelovat pseudovulvu, která bude umožňovat kocourovi správně a bezproblémově močit. Často je to jediné trvalé řešení vleklých problémů s onemocněním dolních močových cest u koček (tzv. FLUTD syndrom).

Zákrok začíná na vyrouškovaném a řádně připraveném operačním poli. Zde se jedná o kocoura kastráta. Nejdříve musíme odetnout část předkožky a pečlivě vypreparovat penis. Ke zlepšení orientace a omezení znečistění operačního pole zavedeme do močové trubice cévku. Penis obnažíme do maximální hloubky až do oblasti tzv. bulbouretrálních žláz (šipka), kde je močová trubice dostatečně široká. Dále penis amputujeme v cca 2/3 jeho délky. V horní části pahýlu podélně prořízneme močovou trubici v cca 1 cm délce(šipka s tečkami). Dále přímo tuto jemnou blanku vyšíváme pečlivě a jemně k okolní kůži. Práci nám usnadní zavedený katetr. Po pečlivém vyšití vulvy, zkontrolujeme funkčnost vývodu a dokončíme plastiku kůže v dolní části hrázky. Následuje pooperační péče a vyjmutí stehů cca 14 dní po operaci.