Perineální kýla

Smyslem zákroku je pomocí odpreparovaného svalu z pánevního dna vytvořit jakousi „záplatu“ a znovu obnovit funkční stěnu hráze.

Operace začíná na solidně vyrouškovaném a připraveném operačním poli, založením míškového stehu kolem konečníku, který brání znečistění operační rány. Dále vedeme řez paralerně s konečníkem. V operační ráně se většinou objeví část kýlního vaku – zde perineální tuk. Jemně preparujeme dutinu a snažíme se odhalit důležité struktury. Pomůžeme si vytamponováním obsahu dovnitř (šipka). Dále na spodině pánve odhalíme sval muskulus obturatorius internus(tlustá šipka), dáváme zároveň pozor na kolem probíhající cévy a nervy (tenká šipka)! Sval odpreparujeme v místě úponu ke kosti ( vytečkováno). Pinzetou zkusíme jak dalece ho lze překlopit. Dále pak pečlivě a jemně obnažíme svalové struktury v okrajích rány (šipky), které postupně s odpreparovaným svalem ze spodní strany (šipka) přišijeme k sobě jednotlivýmy stehy nevstřebatelným materiálem. Nezapomeneme odstranit tampon z centra rány! Pokračujeme standartním šitím podkoží a kůže. Míškový steh nakonec odstraníme.