Nejčastější problémy vzniklé zvýšeným slzením očí

„Moje zvířátko slzí“

V následujících příspěvcích se budeme zabývat nejčastějšími příčinami zvýšeného slzení – neboli výtoku čiré tekutiny z očí.

Jestliže dochází u Vašeho zvířátka k výtoku zahuštěné, nebo zbarvené tekutiny z oka, už nejde o slzení a bylo by lépe vyhledat rovnou odbornou lékařskou pomoc.

Slzení očí je stav, kdy slzy nejsou v dostatečné míře (což může být způsobeno jejich nadměrnou produkcí, nebo také nedostatečností odvodného slzného systému jako takového) odváděny slzným systémem pryč z oka a následně přetékají přes víčkovou štěrbinu. Přetékající slzy následně zbarvují a slepují chloupky v okolí vnitřního očního koutku, zvlhčují kůži v této oblasti, která se následně může zapařit, nebo mokvat a vzniká zánět kůže. Lépe nežli posléze řešit zdravotní problémy tímto vzniklé, je jim samozřejmě lehčí předcházet tím, že se budeme snažit zamezit tomuto nadměrnému slzení.

V následujících článcích jsem se snažila přiblížit Vám nejčastější příčiny zvýšené tvorby slz.

Dráždění oka kožní řasou, popřípadě dráždění vzniklé vtočením okraje spodního víčka směrem k rohovce oka

Zvířata s krátkým nosem a větším množstvím kožních řas v obličejové masce ( u psů je typickým představitelem mops, u koček například perská kočka) mívají problémy se zánětem kožních řas v okolí očí. Toto bývá způsobeno přetékáním slz z očí. Proč ale mají tato plemena problém se zvýšenou slzivostí? Jednou z příčin bývá právě ta jejich „maska“. Vlivem zvýšeného řasení kůže v této oblasti dochází nejčastěji ke dvěma stavům.

Prvním z nich je dráždění oka samotnou řasou. Oko se tomuto dráždění brání mimo jiné zvýšenou produkcí slz. Tyto už nemohou být všechny odváděny slzným systémem z oka a přetékají.

Druhým z nich je vtočení vnitní časti spodního víčka směrem k oku. Tímto stavem dochází hned ke dvěma problémům. Prvním z nich je ten, že oko je drážděno řasami a chloupky víčka, takže oko se opět brání a produkuje více slz. Druhý problém vzniká skutečností, že tímto stavem dochází k překrytí jednoho ze slzných bodů ( ten je součástí odvodného systému slz). Slzy tím pádem nemohou být z oka odváděny přirozenou cestou a přetékají přes víčka.

V těchto případech můžete vy, majitelé, jen stěží omezit toto nadměrné slzení. Můžete ovšem velmi výrazně pomoci předcházet zánětům kůže v této oblasti a to tak, že budete pravidelně čistit a sušit záhyby kůže v této oblasti. Nebude tak docházet k zapaření a následným bakteriálním a kvasinkovým infekcím. Existuje řada preparátů k tomuto účelu vyvinutých. O volbě takového, který je pro Vašeho mazlíčka nejlepší se poraďte se svým veterinářem. Ten také posoudí míru závažnosti problému oka vašeho zvířete.

Dráždění oka přerůstajícími chloupky z okolí oka

Jestliže máte zvířátko, které má dlouhou srst, je dobré dbát na to, aby chloupky v okolí oka nepřerůstaly a nedostávaly se tak do oka, které by posléze dráždily. Toto dráždění se nejčastěji projevuje přivíráním oka, zarudnutím spojivky a zvýšenou tvorbou slz. Tomuto stavu lze předejít zastřiháváním chloupků v okolí očí. Často stačí zastřihnout jen chloupky v okolí vnitřního očního koutku a zbavíte zvířátko tohoto trápení.

Jestliže máte zvířátko, které nemá rádo manipulaci v okolí očí a bojíte se, že byste jej mohli poranit, nebojte se a navštivte vašeho veterináře, který si s tímto problémem jistě bude vědět rady.

Ospalky po ránu

Stejně jako většině lidí se i zvířatům po delším spánku tvoří v očích menší množství „ospalek“. Je to nejčastěji gelovitá substance tvořící se ve vnitřním koutku oka. Zvířeti většinou nevadí. Ve zvýšené míře se tyto ospalky tvoří, bylo-li oko v předcházejícím dni více drážděno (viz. předchozí příspěvek). Tyto ospalky je dobré z oka odstranit a poté oko opět očistit vhodným roztokem (viz výše). Jestliže ale dochází ke kumulaci ospalků v oku i přes den, kdy je zvíře bdělé a nespí, je dobré navštívit veterináře, neboť se může jednat o problém související se špatnou produkcí slz, nebo o zvýšené dráždění oka např. zánětlivým procesem.

Problém s odvodným systémem slz

Jestliže Vaše zvířátko nemá problémy s chloupky v okolí očí ani problémy s kožními řasami, oční víčka mají správnou pozici a přesto ho trápí zvýšené slzení oka, může být na vině například zanesený odvodný systém oka. Tento problém nejčastěji trápí malá plemena psů (yorkshire teriéry, čivavy, boloňáčky, bichonky apod.). Stává se, že vytékající slzy zbarví srst v okolí vnitřního očního koutku do červena až hněda. S tímto zbarvením se často velice špatně bojuje. V některých případech se daří alespoň zmírnit toto zbarvení čištěním oka bylinkovými kapkami obsahujícími světlík lékařský. Někteří autoři uvádějí pozitivní efekt po použití speciálních antibiotik. Toto použití je ovšem sporné, vzhledem k tomu, že vada je čistě kosmetická a použití antibiotik by mělo výhradně zůstat k léčení bakteriálních infekcí.

Trpí-li Vaše zvíře tímto typem slzení, doporučuji nechat mu vyšetřit průchodnost odvodného slzného systému oka. Toto je prováděno jednoduchou, naprosto bezbolestnou, metodou barvení oka speciální barvící technikou. Pakliže se prokáže, že systém není správně průchozí, je možné tento zprůchodnit proplachem slzných kanálků. K tomu je ovšem často potřeba zvíře krátkodobě sedovat.

Přirozeně zvýšená produkce slz

V některých případech, kdy je oko ve zvýšené míře drážděno (zvýšená prašnost prostředí, vítr, zvýšená intenzita slunečního záření, pylová stimulace), dochází k přirozeně zvýšené produkci slz. Touto skutečností se není třeba více znepokojovat, je to spíše doklad toho, že oko Vašeho miláčka je zdravé a správně reaguje na podněty z okolí. Jakmile pomine dráždivý faktor, oči se většinou zklidní a slzení ustane. Doporučuji po návratu z procházky oči vypláchnout (borovou vodou, ophtalem, kapkami obsahujícími světlík lékařský) a poté osušit kapesníčkem, nebo kouskem látky. Pro tento účel se nehodí vata, neboť se z ní uvolňují drobná vlákénka a ta mohou v očích dráždit.

Shrnutí preventivních opatření, která předcházejí problémům vznikajících zvýšenou produkcí slz

  1. Pravidelná očista okolí očí po vyvenčení – zvláště za zhoršených klimatických podmínek
  2. Čištění očí ráno – odstranění ospalek z očí, odmočení slepených chloupků v okolí očí
  3. Kontrola přerůstání chloupků v okolí očí
  4. Vytírání a čištění kožních řas obličejové masky
  5. Kontrola průchodnosti odvodného slzného systému

V závěru tohoto pojedníní chci ještě podotknout, že zde byly popsány pouze některé důvody zvýšené produkce slz – především jsem se snažila shrnout příčiny se kterými si vy, jako majitelé, můžete často poradit i sami doma bez lékařské asistence. Pokud ale budete mít jakékoli podezření, že problém Vašeho zvířátka je zásadnějšího charakteru, bude lepší, když se s problémem obrátíte na svého veterinárního lékaře. Ten Vám jistě s Vaším problémem rád poradí a zvířátku tak pomůže.

Zpracovala MVDr. Renata Friessová