Location

Ordinace BarrandovVoskovcova 1130/30, vchod z ulice Kovaříkova
Barandov (kaskády II), Praha 5
Tel: +420 251 512 941

time

Ordinační hodiny

Po-Pá: 9:00-12:00, 14:00-20:00
So: 9:00-12:00
Ne: 16:00-20:00

Perineální kýla

Smyslem zákroku je pomocí odpreparovaného svalu z pánevního dna vytvořit jakousi „záplatu“ a znovu obnovit funkční stěnu hráze. Operace začíná na solidně vyrouškovaném a připraveném operačním poli, založením míškového stehu kolem konečníku, který brání znečistění operační rány. Dále vedeme řez paralerně s konečníkem. V operační ráně se většinou objeví část kýlního vaku – zde perineální […]

Perineální uretrostomie u kocoura

Smyslem zákroku je vytvořit funkční vývod močové trubice a vymodelovat pseudovulvu, která bude umožňovat kocourovi správně a bezproblémově močit. Často je to jediné trvalé řešení vleklých problémů s onemocněním dolních močových cest u koček (tzv. FLUTD syndrom). Zákrok začíná na vyrouškovaném a řádně připraveném operačním poli. Zde se jedná o kocoura kastráta. Nejdříve musíme odetnout […]

Stárnutí není nemoc

Geriatrický program – zdravotní program pro Vaše starší psy a kočky Stárnutí je přirozený proces každého živého organismu, který spočívá v postupných, nevratných, multisystémových změnách organismu, kdy se postupně narušují doposud fyziologické mechanismy. Tyto změny se vyznačují vysokou individuální variabilitou. Jsou výrazně snížené regenerační schopnosti, dochází k atrofii(zmenšování), tukové degeneraci, fibrotizaci (vazivovatění), snižuje se počet aktivních […]

Zubní kámen

Postižení zubů kamenem se nevyhýbá ani domácím zvířatům. Lze ho zařadit do kategorie tzv. „civilizačních chorob“ a v poslední době problémy s ním spojené stále častěji nutí majitele k návštěvě veterinárního lékaře. Protože tato oblast trápí mnoho chovatelů i jejich zvířat a má poměrně velký zdravotní dopad rozhodli jsme se mu věnovat pár řádek. Podceňování […]

Epidurální anestezie

Problémy spojené s uspáváním zvířat nejsou nijak vzácné a pro majitele i veterinárního lékaře bývají značně stresující. Moderní pojetí veterinární medicíny, která se stále více přibližuje medicíně lidské, usiluje o to, aby těchto problémů bylo co nejméně. Je nutné si uvědomit, že neexistuje absolutně bezpečný způsob uspání. Každá anestezie s sebou nese určitá rizika. Úkolem […]

Rentgen v kostce

Vyšetření rentgenovými paprsky je ve veterinární medicíně malých zvířat velmi rozšířeno. Je relativně bezpečné, pro majitele názorné, často je diagnostické (lze přímo určit diagnózu) a poměrně levné. V současné době by mělo patřit ke standardnímu vybavení každého většího veterinárního pracoviště. Můžeme vyšetřovat jak tzv. tvrdé tkáně (kostra), tak tkáně měkké (vnitř. orgány, svaly, dutiny tělní, […]

Onkologie malých zvířat

Problematika buněk a problémů spojených s jejich abnormálním množením a funkcí je ve veterinární medicíně stále častější. Jedním z důvodu (kromě zvyšujícího se znečištění živ. prostředí) je i rostoucí věk populace psů, kdy se průměrný věk za několik let zvýšil (také kvalitnější veterinární péčí). Pro majitele znamená tato oblast dosti stresující zážitek, někdy umocněný vlastní […]

Nebojte se narkózy

Nezřídka se setkáváme s dotazy týkajícími se uspání zvířecího pacienta a obavami s tím spojenými. Proto jsme se rozhodli v krátkosti chovatele seznámit s problematikou uspávání, možnostmi, trendy a našimi zkušenostmi. Ve veterinární praxi dochází velmi často k nutnosti vyšetřované zvíře zklidnit. Je pravdou, že zvířata mají sice jiný práh vnímání bolestivosti, ale zvířecí pacient většinou nespolupracuje, bojí se, […]

Epilepsie psů a koček

Epilepsie je dost častý problém, který je mnohem četnější u psů, než u koček. Je vyvolána abnormální reakcí mozku na podněty, které jsou vysílány z chorobného ložiska v mozkové tkáni. Obecně se projevuje křečovými stavy. Majitel obvykle udává náhlý pád zvířete na bok, bezvědomí a křeče končetin, resp. celého těla, které za několik minut odezní. Někdy […]

Dysplazie kloubů

Dysplazií označujeme většinou vývojové (nikoliv vrozené) abnormální utváření kloubu(ů), které má za následek nefyziologický pohyb v kloubu. Z toho vyplývá zvýšené dráždění chrupavky a okolních pojivových tkání, které vede k neinfekčnímu zánětu (artritídě), změnám ve složení a množství kloubního mazu a rozvoji druhotných degenerativních změn (artróze). Tyto chronické procesy existují většinou v kloubu dohromady a […]