Location

Ordinace BarrandovVoskovcova 1130/30, vchod z ulice Kovaříkova
Barandov (kaskády II), Praha 5
Tel: +420 251 512 941

time

Ordinační hodiny

Po-Pá: 9:00-12:00, 14:00-20:00
So: 9:00-12:00
Ne: 16:00-20:00

Veterinární akupunktura – starobylé umění nebo moderní medicína?

Veterinární akupunktura – starobylé umění nebo moderní medicína? MVDr. Lubomír Sojka, GPCert(WVA&CPM),BMAS member                 Akupunktura je způsob somatické stimulace a patří do skupiny fyzikálních terapií používaných ve veterinární medicíně pro léčebnou, paliativní a rehabilitační péči. Na rozdíl od většiny těchto technik při akupunktuře propichujeme kůži, abychom zasáhli anatomické […]

Veterinární akupunktura – neurofyziologie a mechanismus účinku

Veterinární akupunktura – neurofyziologie a mechanismus účinku MVDr. Lubomír Sojka, GPCert(WVA&CPM), BMAS member                 Akupunktura stimuluje aferentní(dostředivá) nervová vlákna. Takto vyvolaný vzruch konkuruje ostatním signálům vstupujícím do dorsálního(horního) míšního rohu a spouští kaskádu pochodů v mozku, mezi které mimo jiné patří: deaktivace limbického systému, urychlení sestupných bolest inhibujících(blokujících) drah, […]

Způsoby ošetření prasklého zkříženého vazu u malých zvířat

Způsoby ošetření prasklého zkříženého vazu u malých zvířat                   Prasknutí předního zkříženého vazu v koleni je jednou z nejčastějších příčin chronického kulhání  na zadní končetinu v praxi malých zvířat. Zároveň je to také jeden z nejvíce operovaných obtíží. Jak jde vývoj medicíny v posledních letech kupředu, tak se také vyvíjí a modifikují […]

Komplex gingivostomatitídy koček

Toto chronické onemocnění je poměrně časté a velmi nepříjemné. Projevuje se zarudnutím, otokem a krvácením dásní. Často zánět postupuje na zadní partie tlamky do oblasti pterygopalatinálních řas – kaudální stomatitis. Dochází ke ztrátě zubů(většinou řezáků). Někdy jsou patrné slizniční krvácející léze v oblasti jazyka či bukální sliznice – infekce specifickým slizničním calicivirem. Jedná se vždy o […]

Extrakce stoličky u psa

Vytrhnutí stoličky psa není vůbec jednoduchá záležitost. Pacient musí být na zákrok dobře připraven a medikován. Zvíře šetrně uspíme( používáme inhalační anestezii isofluranem). Pejsek má zavedenu endotracheální kanylu a tlamku fixovanou rozvěračem. Preferujeme chirurgickou extrakci přes uvolněný dásňový lalok. Kost v okolí kořenů zubů je odbroušena speciální frézkoua a kořeny poté odpreparovány. Korunku je nutné rozpůlit […]

Dysplazie kyčlí

Správně a přesně zhotovený rtg snímek na DKK. Kolmý snímek, končetiny rovnoběžně a čéšky oprostřed kolene(šipky).Dobře čitelný tvar kyčelního kloubu. Na dalších snímcích patrné rúzné formy dysplazie kloubu. Mění se tvar hlavice kosti stehenní, dochazí k postupnému vykloubení z jamky. Patrná tvorba osteofytů – kostních výrůstků- v okolí.

Deformita krční páteře

Vrozená těžká deformita krční páteře. Patrné podélné vychýlení  a prohnutí s nejasnými konturami jednotlivých obratlů, srůst několika z nich , vadná meziobratlové spojení(šipky).Normální strukturu mají až poslední dva, před hrudní částí(x)..  

Luxace kolene

Poměrně vzácné poškození koleního kloubu- luxace( vykloubení kolene).Těžké trauma zpřetrhá podpůrné vazy v koleni( zkřížené i boční), nezlomí kosti a kloubní plochy femuru a tibie oddálí od sebe(šipky). Je nutná chirurgická náprava, operace poměrně náročná… Zde se jedná o skelet kočky..  

Externí fixace zlomeniny

Poměrně rozšířené použití vnějšího(externího)způsobu stabilisace zlomeniny.Zde jde o špatně přístupné místo klasickým způsobem(ploténka se šroubky, nitrodřeňový hřeb atp..)Linie lomu(šipka) je šetrně vypreparována a kosti přiloženy k sobě, pak jsou přes kůži navrtány speciálnímy hřeby(zde mají v centru závit) a zvnějšku zpěvněny rámem ze ztuhlého metacrylátu(tzv.APEF systém). Zlomenina se takto výborně a velmi rychle hojí a vyjmutí hřebů po […]