Location

Ordinace BarrandovVoskovcova 1130/30, vchod z ulice Kovaříkova
Barandov (kaskády II), Praha 5
Tel: +420 251 512 941

time

Ordinační hodiny

Po-Pá: 9:00-12:00, 14:00-20:00
So: 9:00-12:00
Ne: 16:00-20:00

Komplex gingivostomatitídy koček

Toto chronické onemocnění je poměrně časté a velmi nepříjemné. Projevuje se zarudnutím, otokem a krvácením dásní. Často zánět postupuje na zadní partie tlamky do oblasti pterygopalatinálních řas – kaudální stomatitis. Dochází ke ztrátě zubů(většinou řezáků). Někdy jsou patrné slizniční krvácející léze v oblasti jazyka či bukální sliznice – infekce specifickým slizničním calicivirem. Jedná se vždy o […]

Extrakce stoličky u psa

Vytrhnutí stoličky psa není vůbec jednoduchá záležitost. Pacient musí být na zákrok dobře připraven a medikován. Zvíře šetrně uspíme( používáme inhalační anestezii isofluranem). Pejsek má zavedenu endotracheální kanylu a tlamku fixovanou rozvěračem. Preferujeme chirurgickou extrakci přes uvolněný dásňový lalok. Kost v okolí kořenů zubů je odbroušena speciální frézkoua a kořeny poté odpreparovány. Korunku je nutné rozpůlit […]

Dysplazie kyčlí

Správně a přesně zhotovený rtg snímek na DKK. Kolmý snímek, končetiny rovnoběžně a čéšky oprostřed kolene(šipky).Dobře čitelný tvar kyčelního kloubu. Na dalších snímcích patrné rúzné formy dysplazie kloubu. Mění se tvar hlavice kosti stehenní, dochazí k postupnému vykloubení z jamky. Patrná tvorba osteofytů – kostních výrůstků- v okolí.

Deformita krční páteře

Vrozená těžká deformita krční páteře. Patrné podélné vychýlení  a prohnutí s nejasnými konturami jednotlivých obratlů, srůst několika z nich , vadná meziobratlové spojení(šipky).Normální strukturu mají až poslední dva, před hrudní částí(x)..  

Luxace kolene

Poměrně vzácné poškození koleního kloubu- luxace( vykloubení kolene).Těžké trauma zpřetrhá podpůrné vazy v koleni( zkřížené i boční), nezlomí kosti a kloubní plochy femuru a tibie oddálí od sebe(šipky). Je nutná chirurgická náprava, operace poměrně náročná… Zde se jedná o skelet kočky..  

Externí fixace zlomeniny

Poměrně rozšířené použití vnějšího(externího)způsobu stabilisace zlomeniny.Zde jde o špatně přístupné místo klasickým způsobem(ploténka se šroubky, nitrodřeňový hřeb atp..)Linie lomu(šipka) je šetrně vypreparována a kosti přiloženy k sobě, pak jsou přes kůži navrtány speciálnímy hřeby(zde mají v centru závit) a zvnějšku zpěvněny rámem ze ztuhlého metacrylátu(tzv.APEF systém). Zlomenina se takto výborně a velmi rychle hojí a vyjmutí hřebů po […]

Nádor kolene

Agresivní kostní nádor těsně pod kolenem v kosti holenní.Projevuje se otokem okolí , kulháním a přítomností novětvořené tkáně.Na rtg je patrná osteolýza(útvar jakoby vyžrané kosti nádorovými buňkami) a proliferace atypické kulovité tkáně-viz šipka. Vzhledem k výsledku biopsie-fibrosarcom a věku zvířete byla doporučena amputace končetiny a s následnou chemoterapií…  

Calvé -Legg-Perthess

Patrná ischemická necrosa(odúmrť) levé kyčle-označeno křížkem.Navíc oboustranná vykloubení(luxace) pately(čéšky) na vnitřní stranu kolene s esovitou deformitou celé oblasti-označeno šipkami.Vývojové vady s genetickou predisposicí u štěněte yorkšíra….  

Pneumothorax u kočky

Volný vzduch v dutině hrudní je na rtg snímku čený a vyplňuje skoro celou oblast. Stav po pádu z výšky. Natržený plicní lalok , ze kterého volný vzduch unikal, je označen šipkou- dojde k jeho kolapsu a zvýraznění.