Přerušení březosti u fen a koček

Problematika přerušení březosti u domácích zvířat je poměrně v praxi častá. Snad každý majitel fenky, resp. kočky se za život setká s tímto typem „lapálie“ a řeší co dál.V současné době máme již několik možností, jak s nechtěným nebo rizikovým nakrytím naložit. Oproti dobám minulým se spektrum možností dosti rozšířilo a moderní preparáty poskytují velmi vysokou úspěšnost a minimální nežádoucí projevy. Navíc je možné je použít i u koček, kde dříve možnosti prakticky nebyly. Než začneme uvažovat co dál s březí kočkou či fenkou, je nutné březost správně určit.Tvrzení majitele že“ možná, asi , se někam zaběhla když zrovna hárala“ nestačí. Kromě klinického zhodnocení stavu (přibrání na váze, zklidnění zvířete, větší objem břicha, načervenalé struky atp.), který je ale často nespecifický zvláště u fen při tzv. falešné březosti, je nejlepší technikou sonografie dělohy. Březost lze zachytit velmi dobře už kolem 20. dne po nakrytí. V terénních podmínkách se ponejvíce provádí kolem 30. dne. Další možnosti , jako určení hladiny progesteronu v krvi či rtg vyšetření, se příliš často neprovádí. Pro přehlednost popíši v následující části jednotlivé druhy přerušení březosti u našich domácích zvířat.

Kastrace

Chirurgické řešení tohoto problému je nejstarší a stále platné. Je to jediná (pokud je provedeno erudovaně a správně) 100% úspěšná technika. Kromě období kolem porodu ji lze provést prakticky vždy, samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu a názoru majitele. Dochází také k nevratnému ovlivnění dalších pohlavních funkcí, což je ale často žádoucí. Lze ji provést jak u koček, tak fen. Pokud je operace provedena dostatečně rychle, cca do 25. dne březosti stačí provést pouze odnětí vaječníků, jinak se většinou provádí kompletní vyjmutí i s dělohou.

Podávání estrogenů

Dříve hojně využívaná technika, v současné době ale ztrácí na významu. Její hlavní nevýhodou je, že se aplikují estrogeny (samičí pohlavní hormony) v poměrně vyšších dávkách 3. a 5., resp. 7. den po nakrytí. Je to prakticky podání naslepo, fenka nemusí být vůbec březí nebo nakrytí neproběhlo jak mělo, resp. vůbec. Estrogeny mohou ohrozit zdraví zvířete, především útlumem kostní dřeně a možností vyvolat zánět dělohy. Účinnost je poměrně vysoká. Nelze použít u koček! Používají se preparáty: Mesalin inj, Agoffolin inj.

Kombinace luteolytika a bromokryptinu

Moderní typ přerušení březosti.Po stanovení březosti sonograficky po 25. dni od nakrytí ,tedy řešíme skutečně březí jedince(!) se aplikuje serie injekcí jednou denně (které ničí tzv. žluté tělísko) a fenka bere cca týden tabletky. Úspěšnost terapie je cca 65-70%.Vedlejší projevy jsou krátkodobé. Zahrnují slinění, zvracení a nechutenství, nejsou nijak silné. Fenka může dále většinou bez problémů zabřeznout…Není určeno pro kočky! Používají se injekce Remophan a tabletky Pseudogravin resp.Gallastop kapky.

Injekce Alizinu

V současné době pravděpodobně nejpoužívanější a také nejúspěšnější používaný lék. Jedná se o moderní látku, která blokuje tělu vlastní steroidy. Po stanovení březosti se aplikují dvě po sobě jdoucí injekce do podkoží. Minimální vedlejší účinky a velmi vysoká účinnost (výrobcem udávaná a s praxí se shodující 95%) jsou příčinou toho, že je veterináři velmi oblíben. Podává se obvykle mezi 30-35. dnem březosti a po týdnu je jeho účinek kontr. sonograficky. I když u nás není registrován pro použití u koček, zahraniční studie a praktické zkušenosti potvrzují bezpečnost a vysokou spolehlivost u těchto zvířat.

A na závěr jedna rada: Chovejte se ke svým zvířatům odpovědně a pokud neuvažujete o tom je rozmnožovat, dejte je kastrovat!!! Zabráníte tak mnoha problémům v budoucnosti.

MVDr. Sojka Lubomír