Operace dle Zeppa (resekce laterálního ušního kanálu)

V tomto případě byla použita pro odstranění zánětlivého nádorku(hyperplazie) zvukovodu mladé kočky. Po přípravě operačního pole a vyrouškování ucha vypreparujeme vertikální(svislou) část ušního kanálu a provedeme vytětí její vnější strany. Založíme rozvěrač a zpřehledníme si ránu. Elektrokauterem šetrně odstraníme novotvořenou tkáň i s okolím. Zbytky kanálu poté vyšijeme ke kůži a dotvoříme finální vzhled rány.