Nádory kůže

Ne každá „boule“ na kůži je nádor a naopak ne každý nádor se projevuje jako bulka. Na několika případech chceme demonstrovat rozmanitost změn na kůži a nutnost včasné a přesné diagnostiky před léčbou, která má nějaký smysluplný výsledek.

Lymfangiosarcom: vzácný nádor podkoží u mladých psů. Zpočátku pouze mírná nehojící se ranka v třísle a otoky v podkoží.

Mastocytom typ III: tento málodiferencovaný typ se nevyskytuje často, otok podkoží a celkové zhrubnutí a zarudnutí kůže na větší ploše. Značná svědivost.povrchové puklinky a oděrky.